Prečišćavanje vode

Biofiltracija otpadnih voda
Prednosti u odnosu na druge sisteme sa aktivnim muljem:
 • moguća je jednostavna separacija biozona
 • veća koncentracija biomase omogućava manji reaktivni prostor i kraća vremena reakcija
 • nije potrebna faza finalne provere
 • smanjenje količine teško razgradivih jedinjenja usled uvođenja specijalnih mikroorganizama
 • visoka biološka aktivnost i na nižim temperaturama otpadnih voda
 • kompaktnost, ušteda u prostoru usled modularnosti sistema
 • visok kvalitet efluenta (ispusne vode), posebno po pitanju nerastvorljivih čvrstih čestica.
Ultrafiltracioni sistem
Prednosti ultrafiltracije
U poređenju sa konvencionalnim tretmanima vode, ultrafiltracija pruža mnoge pogodnosti:
 • Ultrafiltracija pruža potpunu zaštitu od mikroorganizama i čestica.
 • Kvailtet dobijenog filtrata ne zavisi od kvaliteta dotočne vode.
 • Ultrafiltracija eliminiše patogene otporne na hlor.
 • Koncentrat koji zaostaje u procesu ultrafiltracije se sastoji samo od zagađenih materija. Zato je količina taloga koji se odbacuje znatno manja nego kod konvencionalnih tretmana.
 • Kompaktna konstrukcija sistema uzrokuje niže troškove postrojenja i opreme.
 • Ultrafiltracija se lako može automatizovati. Dalji tretmani su znatno produktivniji jer su gotovo sve nečistoće već odstranjene ultrafiltracijom.
 • Investicije i operativni troškovi za dalju nanofiltraciju ili reverznu osmozu se značajno smanjuju jer sistemi mogu da rade sa većom količinom dotoka i ređom potrebom za održavanjem sistema.
3D prikaz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Austriji u Frenkenfelsu
Prošetajte i pogledajte detaljno biofiltraciju otpadnih voda u zidanom postorojenju