ACF – UGAONO OBLIKOVANJE LIMOVA NA HLADNO

Ugaono oblikovanje limova na hladno.

  • Bez zavarivanja

  • Bez brušenja

Idealna mašina za izradu vrata, panela i saobraćajnih znakova od čeličnih i aluminijumskih limova kao i od nerđajućeg čelika.

Oblici uglova:

Kvadrat

Pravouganik

Trougao

Osmougao

Oblici strelica

Hladno oblikovanje uglova uz pomoć ACF ugaonih presa je jednostavno i fleksibilno za upotrebu.

  • Sve savitljive materijale je moguće oblikovati, limovi sa svim površinama

  • Debljina materijala od 0,5 mm – 5mm

  • Fleksibilna visina falca za saobraćajne znakove

  • Bez ograničenja veličine za pojedinačne komade

Mogući ugaoni oblici:

Uglovi: minimalo 60°  do maksimalno 150°

Radiusi uglova: minimalo 2 mm  do maksimalno 100 mm

Individualna udubljenja

Specijalne forme uglova

Više o ACF mašinama