MACKMA – SAVIJANJE SA TRNOM

MACKMA - NC I CNC MAŠINE ZA SAVIJANJE CEVI SA TRNOM
MAŠINE ZA SAVIJANJE CEVI OD MALIH DO VELIKIH PREČNIKA