ALPMAC – MAKAZE

MODEL M

MEHANIČKE MAKAZE GILJOTINE

ZA TANJE LIMOVE DO 4 mm


MODEL S

ROBUSNE I SNAŽNE HIDRAULIČNE MAKAZE

VISOKA BRZINA ZA VELIKE KOLIČINE, TWEEN SPPED SISTEM ZA VEĆU PRODUKTIVNOST


MODEL V

CNC HIDRAULIČNE MAKAZE GILJOTINE