UGAONO OBLIKOVANJE LIMOVA

acf_logo
  • Ugaono oblikovanke limova na hladno

  • Bez zavarivanja

  • Bez brušenja

Idealna mašina za izradu vrata, panela i saobraćajnih znakova od čeličnih i aluminijumskih limova kao i od nerđajućeg čelika.

Oblici uglova:

Kvadrat

Pravouganik

Trougao

Osmougao

Oblici strelica

 

Hladno oblikovanje uglova uz pomoć ACF ugaonih presa je jednostavno i fleksibilno za upotrebu.

  • Sve savitljive materijale je moguće oblikovati, limovi sa svim površinama

  • Debljina materijala od 0,5 mm – 5mm

  • Fleksibilna visina falca za saobraćajne znakove

  • Bez ograničenja veličine za pojedinačne komade

 

Mogući ugaoni oblici:

 


Uglovi: minimalo 60° do maksimalno 150°


Radiusi uglova: minimalo 2 mm do
maksimalno 100 mm


Individualna udubljenja

Specijalne forme uglova