KRUŽNO SAVIJANJE LIMOVA

SAVIJANJE LIMOVA SA 2, 3 i 4 VALJKA