MG – SAVIJANJE LIMOVA I CEVI SA 2, 3 , 4 i 6 VALJAKA, PRIRUBLJIVANJE I IZVLAČENJE, RAVNANJE LIMOVA, IZVLAČENJE SPIRALE

SAVIJANJE LIMOVA SA 2, 3 i 4 VALJKA

 

SAVIJANJE LIMOVA SA 2 VALJKA

SAVIJANJE LIMOVA SA 3 VALJKA

 

SAVIJANJE LIMOVA SA 3 VALJKA RAZLIČITE GEOMETRIJE

SAVIJANJE LIMOVA SA 4 VALJKA

 

 

SAVIJANJE LIMOVA SA 4 VALJKA K SERIJA

 

 

SAVIJANJE CEVI SA 3, 4 I 6 VALJAKA

 

SAVIJANJE CEVI SA 3 VALJKA

SAVIJANJE CEVI SA 4 VALJKA

SAVIJANJE CEVI SA 6 VALJAKA

PRIRUBLJIVANJE I IZVLAČENJE

RAVNANJE  LIMOVA

MAŠINA ZA IZVLAČENJE SPIRALE