ALPMAC MAKAZE

MODEL M

MEHANIČKE MAKAZE GILJOTINE ZA TANJE LIMOVE DO 4 mm

ROBUSNE I SNAŽNE HIDRAULIČNE MAKAZE
VISOKA BRZINA ZA VELIKE KOLIČINE, TWEEN SPEED SISTEM ZA VEĆU PRODUKTIVNOST

CNC HIDRAULIČNE MAKAZE GILJOTINE